کتاب کمک های اولیه در طبیعت
مراقبت های اورژانسی در مناطق دورافتاده
ویرایش چهارم
مترجم : دکتر جلال الدین شاهبازی
دوستانی که در زمینه امداد کوهستان و یا هر زمینه دیگری که مسئولیت افراد گروه بر عهده شماست فعالیت می کنند با مطالعه این کتاب اطلاعات خوبی در زمینه کمک های اولیه بدست خواهند آورد .

photo_2016-10-02_23-05-42.jpg